Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi uppskattar kontakten med dig!

Så behandlar vi dina personuppgifter.

Den nya personuppgiftslagen GDPR trädde i kraft 25 maj 2018. Uppgifter som kan komma att behandlas omfattar tex namn, födelsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer och specialkost. Det innebär att vi inte ber om ditt personnummer eller lämnar det vidare om det inte krävs för en resas genomförande. Även övrig information som vi får av dig inför en resa lämnas inte vidare till någon obehörig.
I samband med bokning så godkänner du att LarNi sparar dina personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR.
Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden i beställda resor och tilläggsprodukter samt hålla dig informerad om aktuella resor.
Du har rätt att begära information om vilka uppgifter vi har sparade om dig, rätt att få uppgifter rättade och rätt att få uppgifterna raderade.
Vill du inte längre att dina kunduppgifter ska sparas hos oss vänligen kontakta oss på Lars@larni.se